Categorie: Events

Breugeltafel

Beste leden,

op 10 Juni 2023 organiseren we als clubactiviteit een Breugeltafel met een uitgebreid aanbod aan koude en warme bereidingen. Uiteraard is er ook aan de zoete tand van onze leden gedacht met als afsluiter van dit een gezellig samenzijn heerlijke rijstpap en chocomousse.

De prijs voor deelname aan onze Breugeltafel is € 20,00 per persoon voor leden en steunende leden, en € 25,00 voor niet-leden. Gelieve te reserveren voor 1 juni 2023 door storting op rekening van de club (BE22 9731 2094 0947), met vermelding van aantal personen.

Uiteraard zijn op deze dag alle leden welkom vanaf 15:00u om hun kaart te schieten zoals gebruikelijk, en om 18:00u beginnen we dan met de Breugeltafel.

BELANGRIJK: Gezien we een talrijke opkomst van onze leden verwachten, zullen we tijdens deze gelegenheid ook de uitslag en prijsuitreiking van onze Wedstrijd Pistool en Revolver Klein Kaliber 2023 laten doorgaan.

Op naar een talrijk, gezellig samenzijn!

Het bestuur

Paas Shoot 2023

Beste leden,

Op Woensdag 12 April hebben een deel van onze leden deelgenomen aan onze jaarlijkse Paas Shoot op de luchtstand. Er waren 2 categorieën, namelijk onze jeugdschutters (leeftijd 6 tot 15 jaar), en een categorie “15+” leden. Onze jongste leden zijn het eerst aan bod gekomen zodat het voor hen niet te laat werd, daarna hebben onze “15+” leden ge-paas-shoot.

De wedstrijd werd in beide categorieën uitgevoerd als “Lucky Shoot”, zodat iedereen evenveel kans had om een “smakelijke” prijs in de wacht te slepen.

Gezien deze wedstrijd gehouden werd met luchtgeweer (op de luchtstand), mochten al onze leden aan deze wedstrijd deelnemen, ook de steunende leden en leden met een voorlopige sportschutterslicentie.

Onze jeugdleden Casper en Matheo hebben beide goed hun best gedaan om het konijn te strikken.

Bij onze “15+” leden hebben we de volgende verdeling:

  1. Irma
  2. Kevin
  3. Kathleen

Andere deelnemende leden: Kiyan, Timmy, Freddy, Rea, Cindy, Erik, Albertina, Anja, Patrick, Hubert, Irene, Karl en Albert.

Het was weer een gezellig samenzijn, en de foto’s spreken voor zich.

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

bedankt aan alle deelnemers,

Het bestuur

Wedstrijd Pistool en Revolver Klein Kaliber

Beste leden,

na een lange afwezigheid van de wedstrijden door Covid, hebben we nu besloten onze wedstrijden terug op te nemen en te beginnen met de Wedstrijd Pistool en Revolver Klein Kaliber. Er word slechts 1 kaart per deelnemer geschoten met 10 schoten kaliber .22LR op 25 meter. Dit kan naar keuze op een woensdag of zaterdag gedurende de maanden Maart of April. De wedstrijdkaart dient VOOR het schieten gestempeld en afgetekend te worden door een schietmeester of iemand van het bestuur. Men mag voor het schieten van de officiele kaart, natuurlijk een oefen kaart schieten indien men dit wenst.

Ieder lid mag deel nemen, en indien u niet in het bezit bent van een pistool of revolver klein kaliber, laat dit dan weten aan het bestuur, dan zorgen wij voor een wapen zodat u alsnog aan de wedstrijd kan deelnemen.

Denk er aan, de wedstrijden gaan onder het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

Hopend op een talrijke deelname,

Het bestuur

UITNODIGING NIEUWJAARSVERGADERING

Wij wensen all onze leden, hun vrienden en familie een Gelukkig en Gezond Nieuw Jaar!

Alle leden en steunende leden worden uitgenodigd op de Nieuwjaarsvergadering van onze club in de Lokalen van MKRV op 28 Januari 2023 om 11.00 uur.

Om 12.00 uur is er een Frituur voorzien en kunnen we genieten van frietjes, sauzen en snacks “à volonté

Inschrijven is verplicht gezien de plaatsen beperkt zijn tot 40 personen. Inschrijven kan u telefonisch of via email bij onze voorzitter Danny De Beul. Gelieve 5 €uro per ingeschreven persoon te storten op de clubrekening, (GMPC vzw rekeningnummer BE 22 9731 2094 0947) met vermelding van het aantal personen enNieuwjaarsvergadering“. Deze 5 €uro wordt u teruggegeven in de vorm van 3 drankbonnetjes .

We hopen jullie allen gezond en wel op onze “Nieuwjaarsvergadering” te mogen verwelkomen,

Het Bestuur

Lucky Shoot – 2022

Beste leden,

zoals jullie allemaal weten hebben we gedurende een hele tijd geen schietwedstrijden meer kunnen organiseren vanwege Corona. Om nu eindelijk met dit Corona hoofdstuk te kunnen afsluiten en weer gezellig met zijn allen samen te komen om van ons hobby te genieten, hebben we op woensdag 14 December een Lucky Shoot gehouden waarbij we de corona virussen de wereld uit hebben gejaagd.

De winnaar van de Lucky Shoot is (voor de tweede keer) onze jongste deelnemende schutter Sigrid, en zij nam dan ook een stevige kalkoen in ontvangst. De 2de en 3de plaats, met als prijs een fles lekkere porto, ging respectievelijk naar Karl en naar Rea.

De opkomst was talrijk en de sfeer was super gezellig! We kijken al uit naar de wedstrijden van volgend jaar.

Het bestuur

Activiteiten 2020 opgeschort

Aan alle leden ,

Ten gevolge van de Corona crisis zijn wij genoodzaakt om al onze activiteiten die gepland waren voor het jaar 2020 op te schorten.

Dit wil dus zeggen dat de clubreis en het jaarlijks clubfeest NIET zullen doorgaan.

Dit tot ons grote spijt , maar het kan niet anders zonder de veiligheid van ons allen in gevaar te brengen.

Laat ons hopen dat we volgend jaar alles kunnen inhalen wat we dit jaar hebben moeten laten vallen.

Hou het veilig en tot in de club.

De Beul Danny

Voorzitter GM-Pistoolclub vzw

PS De leden die eventueel reeds betaald hebben voor de clubreis , het bedrag wordt terug op jullie rekening gestort.